ОБЩИ УСЛОВИЯ


1. Всички бягания на DENTAPRIME RUNCITY са свободни за участие.

 

2. Персоналният чип за отчитане на резултатите се предоставя безплатно преди първото бягане!

 

3. Бягането е физическа дейност, която може да предизвика неразположение, травми, наранявания и интензивно натоварване на сърдечно-съдовата система. Препоръчваме на всички участници да се консултират с личния си лекар преди участие.

 

4. Участниците се съгласяват да участват при така предоставените им условия за бягане и трасе на техен собствен риск и без изричното съгласие на организаторите на DENTAPRIME RUNCITY и други частни или държавни институции.

 

5. Всички участници приемат на свой риск възможността от всякакви контузии, наранявания, травми, и се самоопределят като физически здрави и декларират, че притежават необходимите възможности (физически и психически) да участват в бяганията или в съответните допълнителни спортни занимания.

 

6. DENTAPRIME RUNCITY не носи отговорност за

  • наранявания, контузии, травми, сърдечни пристъпи или смърт на участниците в състезанията.
  • за достоверността на въведената информация и лични данни на потребителите при тяхната регистрация.
  • за технически повреди и невъзможност за отчитане на резултатите от бяганията, както и грешки при отчитането или въвеждането и публикуването на информацията.

 

7. DENTAPRIME RUNCITY не е администратор на лични данни и не събира лични данни съгласно закона.

 

8. DENTAPRIME RUNCITY  не носи отговорност и не арбитрира претенции за раздадени награди, грамоти, купи или други.

 

9. DENTAPRIME RUNCITY си запазва правото да променя условия по провеждане на мероприятието по всяко време. Промените се отразяват на интернет страницата http://www.dentaprime-runcity.com

 

10. С регистрацията за бягането всеки участник потвърждава, че:

  • е физически и психически подготвен за участие в състезанието и ще участва на своя лична отговорност.
  • по време на състезанието медицинските екипи на място са упълномощени да го спрат от трасето, ако забележат индикация за увреждане на здравето му.
  • правата за ползване на името и гласа му, на снимки и видео материали с него за целите на реклама по радио, телевизия, интернет, както и за всякакви рекламни активности на организатора, принадлежат на МДЦ Суис Дентапрайм.

 

<< Върни се обратно